Trust Based Governance

IT Governance is het effectief inrichten van uw IT-organisatie. In de visie van Delta Blue is IT Governance in de basis het kiezen en implementeren van een passende structuur, procesinrichting en functie-ontwerp. De statische kant van IT Governance. Van doorslaggevend belang is juist de dynamische kant van IT Governance : hoe werken we samen in waardeketens? Hoe organiseren we IT-gerelateerde beslissingen? Hoe richten we een transparante verantwoording in?

IT Governance is gericht op beheersing en controle. Steeds meer gaat IT Governance over versnelling en slagkracht.

Delta Blue helpt met het analyseren en verbeteren van uw IT Governance:

  • IT Governance scan
  • Aanpassingen governance gericht op transformatie naar Agile werken
  • Functie- en rolontwerp

Contact met Delta Blue?

Zoek contact met ons op één van onze locaties of stuur een online verzoek.

Hans Breukhoven van Delta Blue heeft ons geholpen in de transitie naar Agile Informatiemanagement. Zeer waardevol!

Coaching afdeling Informatiemanagement
Manager Portfolio Management, Manufacturing