Data Driven Strategy

Voor de meeste bestuurders en directies is het ontwikkelen van een heldere toekomstvisie en de weg daar naar toe een absolute kerntaak. De klassieke missie, visie, strategie doctrine is steeds meer verschoven naar een discussie over toekomstige verdienmodellen of businessmodellen. Centrale vraag hierin hoe je als organisatie duurzaam waarde creëert in een eco-systeem (platform, keten, samenwerkingsverband) met slimme innovaties. Negen van de tien keer is ICT de motor achter deze slimme innovaties. Denk aan AI, IoT, blockchain en 5G. Delta Blue helpt organisaties bij het ontwikkelen van een toekomstig businessmodel. Via workshops en inspiratie-sessies ontwikkelen we samen met onze opdrachtgevers een heldere stip aan de horizon.

Contact met Delta Blue?

Zoek contact met ons op één van onze locaties of stuur een online verzoek.

Hans Breukhoven van Delta Blue heeft ons geholpen in de transitie naar Agile Informatiemanagement. Zeer waardevol!

Coaching afdeling Informatiemanagement
Manager Portfolio Management, Manufacturing