Opleiding Strategisch Informatiemanagement

Dé complete opleiding voor ambitieuze informatiemanagers die zich willen ontwikkelen tot strategisch gesprekspartner in hun organisatie.

Strategisch Informatiemanagement

Informatie is in vrijwel alle organisaties niet meer een ondersteunend hulpmiddel maar een bron van innovatie en soms ook frustratie. Informatiemanagement is het vakgebied om met excellente informatievoorziening maximaal de organisatie (keten, platform) te verbeteren.

Deze opleiding is bedoeld voor managers en professionals die in aanraking komen met het vakgebied informatiemanagement in de organisatie. Dat kan als informatiemanager, maar ook vanuit andere rollen (business danwel ICT).

Centraal in de opleiding staan de vier basisrollen van informatiemanager:

 • strateeg
 • veranderaar
 • architect
 • inrichter

Gedurende de opleiding leert u de belangrijkste tips & tricks in kennis en competenties om deze rollen effectief uit te voeren. U ontwikkelt zich als gesprekspartner op strategisch niveau.

Na afloop kunt u vanuit uw rol richting en sturing geven aan informatiemanagement binnen uw organisatie. De opleiding is praktijkgericht waarbij de focus niet alleen op begrijpen maar juist op toepassen ligt. U gaat naar huis met een praktisch verbeterplan voor uw eigen organisatie en zorgt dat informatiemanagement een belangrijke rol gaat spelen bij de realisatie van de bedrijfsstrategie.

Programma

Dag 1 – Grip krijgen op Informatievoorziening

De Why, How & What van Informatiemanagement

 • Overzicht van het vakgebied informatiemanagement
 • Wat is de toegevoegde waarde van informatiemanagement?
 • Wat zijn de belangrijkste tools voor informatiemanagers en hoe gebruik ik die?
 • Van operationele naar tactisch/strategische sturing
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een IM
 • De drie wedstrijden
 • Valkuilen + tips & tricks

Verbetering van informatievoorziening (IV)

 • Het belang werksystemen
 • Kwaliteit en kosten van IV in kaart brengen
 • Voorbeelden van functionele en technische kwaliteit
 • Probleemgedreven verbeteren van IV
 • Tips & tricks

De IM als Strateeg

 • Wat is informatiestrategie?
 • De relatie tussen organisatiestrategie en informatiestrategie
 • Op zoek naar het businessmodel van uw organisatie
 • Hoe krijg je een strategie voldoende scherp en concreet zodat het bruikbaar is?
 • Het innoveren van businessmodellen met informatie
 • Ambitiegedreven verbeteren van IV
 • Ervaringen met digitale transformatie (cases)

 

Dag 2 – Architectuur en Informatieplanning

De IM als Architect

 • Wat is het belang van architectuur voor een IM?
 • Overzicht van belangrijkste methodes en technieken (TOGAF, archimate)
 • Soorten architectuur en waar het accent te leggen
 • Samenwerking tussen architecten en informatiemanagers
 • Bedrijfsfuncties-, informatie en applicatie-architectuur
 • Specifieke, generieke en gemeenschappelijke IV
 • Werken met architectuurprincipes
 • Het toepassen van architectuur in projecten

Informatieplanning

 • Zin en onzin over informatieplanning
 • De toegevoegde waarde van een informatieplan
 • Wat wel en niet in een informatieplan te zetten
 • In zes stappen naar een informatieplan
 • De invloed van Agile op het Informatieplan
 • Werken met veranderopdrachten
 • Hoe kom je tot een planning?
 • Praktische tips bij het pitchen van een OP
 • Voorbeelden van informatieplannen
 • Do’s en dont’s

 

Dag 3 – Business cases en portfolio management

De IM als Veranderaar

 • De dag na het informatieplan – het echte werk begint pas
 • Hoe gebruik je een informatieplan om te monitoren en wanneer stel je het bij?
 • Hoe verbeter je als IM de waarde en slagingskans van projecten?
 • Do’s en dont’s bij IT Business cases
 • Omgaan met politiek en irrationeel gedrag rondom business cases
 • Het belang van portfolio management in organisaties
 • Hoe stel je een portfolio samen en hoe optimaliseer je een portfolio?
 • Opzetten van portfoliomanagement en portfolio-overleg

De ontwikkeling naar Trusted Advisor

 • Wat kenmerkt de rol van trusted advisor voor de IM?
 • Invloed ontwikkelen in de organisatie op directieniveau
 • Het ontwikkelen van goed opdrachtgeverschap
 • De adviesrol van een informatiemanager en slimme keuzes maken
 • Omgaan met onveilige en/of ongelijkwaardige situaties
 • Het herkennen van weerstand en er mee dealen
 • Het belang van stakeholder management
 • The nine habits of trusted advisors

 

Dag 4 Effectief organiseren & Agile informatiemanagement

Organisatie-inrichting en governance van de IM-functie

 • Nut en noodzaak van governance op IV
 • Foundation practices
 • BiSL (next) kritisch beschouwd : wat is de toegevoegde waarde?
 • Self assessment IM-functie
 • Hoe organiseer je het slimst de diverse rollen op gebied van informatiemanagement?
 • Hoe voorkom je ongewenst gedrag en hoe stuur je dat bij?
 • Business IT Alignment vs. Business IT Fusion

Agile en de informatiemanager

 • Het Agile manifesto
 • Welke methoden zijn er zoal (SCRUM, XP, KANBAN, …)
 • Projectmatig versus Agile – wanneer wat toepassen?
 • Agile, DevOps en BizDevOps
 • Agile transformaties – waar starten
 • Werken in projecten versus werken in vaste teams
 • Hoe ziet een “Agile informatiemanager” er uit?
 • Een Agile informatieplan
 • Lean Portfolio Management en “Agile business cases”?
 • De informatiemanager versus andere rollen : product owner, business owner, epic owner, RTE, etc.

 

Dag 5 Informatieveiligheid en Integratie

Informatieveiligheid

 • Informatieveiligheid in de maatschappij
 • Leren uit incidenten : welke lessen zijn weerbarstig?
 • Informatieveiligheid als cultuur issue : openheid en delen
 • Zin en onzin over Cyber
 • Omgaan met datalekken
 • Crisis communicatie bij een hack
 • Risico analyses maken

Integratie

 • Coaching op verbeterplannen
 • Feedback op persoonlijke effectiviteit
 • Examen
 • Diploma-uitreiking
 • Borrel

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep

De opleiding richt zich op strategisch informatiemanagement. Deelnemers werken of hebben een ambitie om meer op tactisch en strategisch niveau te opereren.  De opleiding beschouwt informatiemanagement als een sector-onafhankelijke discipline, maar maakt veelvuldig gebruik van cases uit het private en publieke domein.

Deelnemers hebben functies zoals:

 • Informatie analisten
 • Business analisten
 • Beleidsmedewerkers
 • Managers bedrijfsvoering
 • Manager SSC
 • Managers en coördinatoren I&A
 • (Toekomstige) informatiemanagers
 • Applicatiemanagers
 • IT Managers
 • Controllers
 • Functioneel beheerders
 • Project- / programmamanagers
 • Ketenbeheerders

Overig