Katrien Hugenholtz

Katrien HugenholtzAssociate

Expertise gebieden
  • Advies bij fusie, overname of verkoop onderneming
  • Advies bij reorganisatie inclusief sociaal plan
  • Advies bij bespreking algemene gang van zaken met toezichthouder
  • Advies bij onderhandeling primaire arbeidsvoorwaarden
  • Training 5 X Zetelmethode voor succesvol contact met collega’s
  • Introductietraining Wet op Ondernemingsraden
  • Training Probleem Oplossend Overleggen
  • Training Kritisch Lezen Voor Ondernemingsraden
Achtergrond
  • Organisatiepsychologie
  • Voorlichtingskunde

In mijn eerste baan ben ik tegen onrecht aangelopen en richtte ik een OR op. Dat was vechten tegen de bierkaai. Heel leerzaam om te merken hoe we als OR geen vuist maakten en aan de kant werden gezet. Als OR-lid kreeg ik van het cursusbureau niet de ondersteuning die ik nodig had. Maar ik merkte wel: medezeggenschap heeft iets in mij wakker gemaakt. Na diverse banen ben ik in 1997 aan de slag gegaan als trainer en adviseur voor ondernemingsraden.

Mijn studies Voorlichtingskunde en Organisatie-psychologie komen samen in mijn specialiteit: draagvlak voor veranderingen. Voeg een mening toe als OR en adviseer over zorgvuldige communicatie. Wat kunnen managers beter doen? Hoe kan de input van medewerkers zinvol bijdragen aan een besluit? Ondernemingsraden onderschatten vaak hun eigen mogelijkheden. Want als de basis op orde is dan kan de invloed ver gaan. Samen dit groeiproces doorlopen, dat blijft mooi werk. Sinds enkele jaren ben ik eigenaar van Maatschap voor Medezeggenschap.