DeltaBlue

Visie

Onder het label Delta Blue werk ik samen met cliënten in het publieke domein en for-profit organisaties aan het ontwerpen en implementeren van digitale ecosystemen.

Een digitaal ecosysteem is een geïntegreerd netwerk van organisaties, personen, data en processen die op basis van technologie samenwerken om waarde te creëren en te delen.

Het tijdperk waarin organisaties zichzelf centraal zetten is voorbij. Principes van samenwerking, co-creatie, en wederzijdse waarde-uitwisseling zijn cruciaal voor succes.

In mijn onderzoek, publicaties en adviesopdrachten focus ik op de belangrijkste succesfactoren bij de ontwikkeling van digitale ecosystemen:

  • Digital Strategy. Het ontwerpen van een heldere en gedragen digitale strategie, zodat partners zich kunnen verbinden aan gemeenschappelijke doelstelling en ambitie.
  • Digital Governance. Het ontwerpen en implementeren van een effectief organisatiemodel, dat de bijdrage en competenties van de verschillende partners vertaalt in soepel lopende samenwerking
  • Audits en reviews. Onafhankelijke doorlichting van projecten, programma’s en organisaties.

Digital Strategy​

Strategie is niet alleen omhoog op de ladder, maar ook jezelf afvragen of de ladder wel tegen de goede muur staat. 

Delta Blue helpt organisaties bij het verkennen, doorleven en vormgeven van een heldere digitale strategie. De toekomstige positie van uw organisatie in de bredere context van een digitaal ecosysteem is het vertrekpunt.

Met een uitgekiend proces met aandacht voor zowel structuur als bezieling, ga ik met uw leiderschapsteam op reis. Inspiratie uit andere organisaties, leren van toekomst en verleden, aandacht voor blokkades en biases zijn onderdeel van het traject.

Het resultaat? Een heldere digitale koers zonder technisch jargon die voor alle belanghebbenden begrijpbaar en hanteerbaar is.

Digital Governance

Digitaal is niet meer het monopolie van de afdeling IT of een externe leverancier. IT is Business en Business is IT. Deze versmelting tussen vraag en aanbod maakt de noodzaak voor een helder organisatiemodel alleen maar groter.

Eenduidig eigenaarschap, gestroomlijnde processen, aquate beheersing en waarde-creatie staan centraal. Delta Blue helpt  u bij het ontwikkelen van een passend governance op digitale assets en waarde.

Ik ga verder waar klassiek demand-supply denken en het negenvlaksmodel eindigen en maak gebruik van moderne systeemtheorie, flow, complexiteitsreductie en agile inrichtingsprincipes.

Audits en reviews

Delta Blue is gespecialiseerd in reviews en audits op het gebied van complete bedrijfsfuncties, IT-afdelingen en complexe veranderingsprocessen.

Ik ken de dynamiek en werkwijze van 1e, 2e en 3e lijn in organisaties en spreek zowel de taal van management als de taal van auditor. 

Scope en detail van audits zijn maatwerk en kunnen uitgevoerd worden tijdens elke fase, variërend van de validatie van strategie en/of business cases, het beoordelen van de haalbaarheid van programmatische veranderingen tot het analyseren van root causes bij projecten die in een escalatiefase dreigen te komen of post-mortem analyses.