DeltaBlue

SAFe? 7 overwegingen voor je begint

Deel dit bericht

Ik verbaas me nog steeds over het aantal organisaties in Nederland dat probeert om het Scaled Agile Framework werkend te krijgen in hun organsatie. We weten inmiddels dat SAFe introduceren minimaal een paar ton tot enkele miljoenen euro’s vergt (80% hiervan is de fee van externe consultants). Daarom is het goed om te weten wanneer SAFe niet alleen weinig voordelen biedt, maar zelfs schadelijk kan zijn voor de organisatie.

Ik noem een zevental kenmerken waarin je SAFe beter niet kunt gebruiken:

1. Kleine teams of projecten

SAFe is vooral ontworpen voor grote ondernemingen met meerdere agile teams die aan complexe, grote systemen werken. Voor kleine teams of projecten kan de overhead en complexiteit van SAFe te zwaar zijn. Eenvoudige agile methoden zoals Scrum zijn dan effectiever.

2. Strikt gereguleerde omgevingen

In streng gereguleerde sectoren zoals manufacturing, defensie of farmaceutische industrie, kan de flexibele aard van SAFe botsen met de rigide compliance-eisen en audits. SAFe biedt hier weliswaar wat aanknopingspunten voor, maar is dan lastig in te passen.

3. Stabiele, weinig veranderende producten/systemen

SAFe is vooral gericht op snel en continu kunnen inspelen op veranderingen. Voor systemen die relatief stabiel zijn en weinig nieuwe requirements hebben, is een meer plan-gedreven aanpak effectiever.

4. Gebrek aan agile volwassenheid

De implementatie van SAFe veronderstelt een behoorlijk agile kennis- en ervaring binnen teams en organisatie. Bij een lage agile volwassenheid is SAFe vaak een brug te ver.

5. Strikte resourcebeperkingen

SAFe vereist behoorlijk wat ondersteuning, training en vaak extra rollen zoals release train engineers. Voor organisaties met beperkte middelen is dit niet mogelijk.

6. Korte tijdspannes/projecten

SAFe werkt het beste bij langdurige, iteratieve ontwikkelingsinspanningen. Voor zeer kortetermijnprojecten met korte deadlines kan de overhead van SAFe te groot zijn.

7. Sterk decentrale organisatiestructuren 

De kracht van SAFe zit in de centraal aangestuurde synchronisatie en afstemming. In gedecentraliseerde omgevingen is dit lastiger te realiseren.

Meer ontdekken